TEO leverer en bred vifte af tjenester, der dækker alle dine it-behov. Vores tjenester hjælper med at øge produktiviteten, reducere omkostningerne og optimere ressourcerne.

Fast pris

Vores fast pris model, er for de kunder som har en klar definition af deres behov og ønsker. Hvis ønsket, hjælper vores team af specialister med analyse, design, områdeafgrænsning og dokumentation af kundens krav...

Mere

Udvidet team

Med extended team undgår I som virksomhed de daglige tidskrævende diskussioner omkring kapacitet og metoder. I reducerer produktionsomkostningerne, får en større fleksibilitet og får økonomisk råderum...

Mere

Mobil appudvikling

TEO’s mobilafdeling startede med at lave app udvikling i 2010 med henblik på at lette kundeforlængelsen for virksomhederne. I begyndelsen var det med kompetencer indenfor iOS og Android. I dag ser vi naturen og typen af apps...

Mere

Softwareudvikling

TEO har flere års dokumenteret erfaring som brugerdefineret softwareudbyder på Microsoft platform. Vi har bygget forretningskritiske applikationer til brancher som automatisering, rejse, marketing, telekom og serviceindustri...

Mere

De 7 vaner for succesfuld global softwareudvikling

”Vi forstår ikke hinanden, jeg tror det er på grund af kulturelle forskelle….”
Oversigt
TEO har gennem det sidste årti samarbejdet med mange danske virksomheder. Gennem vores samarbejdet har vi tilegnet os en vis erfaring omkring de problemstillinger virksomhederne tidligere har stået overfor i forbindelse med at outsource deres opgaver, og hvor der er blevet fejlet. Vi ønsker på ingen måde at skjule eller underminere de problemstillinger, der kan være ved software projekter eller fjerntliggende teams. Fra tid til anden kan alle mennesker fejle, og det kan vi også, men vi tror på, at vi gør vores del til, at undgå de gængse fejl. Derfor har vi, gennem feedback fra vores kunder, lavet 7 vaner for succesfuld global software udvikling. Det er ikke et generelt regelsæt, som alle virksomheder kan bruge – det er vaner, som vi hos TEO sætter en ære i, at arbejde efter. www.nexgsd.org
Dette er baseret på vores erfaring hos TEO, ved vores samarbejde med danske kunder gennem et årti
# 1 Gennemgå koden
Koden er vores kernekompetence. I de fleste tilfælde udvikler TEO softwareløsninger til vores kunder, hvor vi beder vores kunder om, at assistere os i, at teste kodens kvalitet samt kvaliteten af arkitekturen i løsningen. I den initierende fase laves der ofte kodeanmeldelser, og herefter anmeldelser på regulær basis. Herved får vi skabt en konkret base, og udvikler i den rigtige retning fra start. Som kunde får du det udbytte, at du altid har en indsigt i, hvordan koden er baseret. Derved bliver viden omkring detaljer i løsningen overført til kundens virksomhed.
”Vi blev nødt til at lave hele koden om. Kvaliteten var for dårlig”
# 2 Sammensæt teamet
Second to the quality of product is the quality of collaboration. Udover kvaliteten af selve produktet, er der også kvaliteten af samarbejdet. Teams bliver ikke bygget af sig selv, uanset om de er lokale eller fjerntliggende. God performance kræver socialt engagement med dine samarbejdspartnere. Så tag tid til at præsentere jer selv for hinanden, og lær om hinandens basale behov, styrker og ansvarsområder. Jo mere du ved om dine kollegaer, jo bedre vil teamet præstere. Hvis nogle forlader teamet eller andre kommer til, så genopbyg relationerne på ny. Ifølge vores erfaring fejler mange teams ofte på projekter på grund af manglende sociale kompetencer, og ikke på grund af kulturelle forskelle, projekt specifikationer eller processer.
”Jeg ved ikke hvad hans navn var, men han sagde……”
# 3 Lav demoer
At se er at tro – og som regel ved vi hvad der er galt når vi ser det. Hav ikke tillid til projekt planer og mock-ups. Se fremskridtet, se kodearbejdet og kommentér ofte på det. Del skærm og demos på det aktuelle punkt i udviklingsprocessen på ugentlig basis eller gerne oftere, også selvom opgaven ikke er fuldendt eller der kun er tilføjet få features. Dette giver teamet en forståelse for udviklingsprocessen af projektet, og giver alle mulighed for en hurtig feedback i forhold til ændringer, i stedet for at skulle udveksle lange dokumenter på et senere tidspunkt.
”Da vi fik slut produktet virkede det slet ikke…”
# 4 Hurtig respons
Fjerntliggende teams lider under følelsen af uopsættelighed i forhold til lokale teams. Umiddelbar får face-to-face interaktioner første prioritet, og din overordnede beder dig måske håndtere andre opgaver, da han/hun ikke ser de andre personer i lokalet, som er afhængige af dig. Gør din forpligtelse og dit ansvar i projektet klar for din organisation. Svar på alle henvendelser fra dit team indenfor 24 timer, gerne hurtigere. Vi har en 4-6 timers overlapning, hvilket kan være positivt til gavn. Som kunde og leder – for eksempel projektleder eller ejer af et produkt, er det en god idé, at lave ledige timeblocks i din kalender til dit team. Lav en back log over månedens opgaver synlig for dit team for at undgå tab af produktivitet og hyppige forespørgsler.
”Han svarede ikke på min forespørgsel. Det er flere dage siden….”
# 5 Kommunikér ofte
De fleste software udviklere vil gerne koncentrere sig om deres primære job, som er programmering. Nogle bryder sig ikke om lange dialoger, men dialog og kommunikation i teamet er essentiel for et godt resultat i projektet. Møder som kun afholdes engang imellem, kan synes ligegyldige, og selvom der umiddelbart ikke synes at være noget at tale om, kan det være en god idé at tvinge mødet igennem alligevel, da der ofte vil dukke emner op til diskussion ved gennemgang af projektet. Der skal planlægges store ugentlige møder med projektteamet, og daglige SCRUM møder med udviklingsteamet.
”Vi besluttede at vi ikke havde brug for flere møder, det er spild af tid….”
# 6 Præcis dokumentation
De fleste små og mellemstore virksomheder vil ikke bruge ressourcer på omfattende kravspecifikationer og dokumentation. Lav derfor en liste med de højeste krav, og lad udviklerne hos TEO’s team lave den detaljerede opdeling, estimering og planlægning. Dette har den fordel, at kunden ikke bruger sin tid unødvendigt, da forståelse og ejerskab bliver overført til de mennesker som rent faktisk skal udføre arbejdet. Godkendt ”keep-alive” dokumentation skal planlægges, og deles op i sprint, som kun tjener dette formål. Under møder skal der altid deles skærm, og de beslutninger der tages på mødet, også kaldet doms, noteres i en mail, som sendes til de involverede parter.
”Med al den dokumentation vi skulle lave, kunne vi have lavet projektet hurtigere selv….”
# 7 Beskriv processen
I dag bruges SCRUM værktøjerne ved de fleste software projekter. Beslut hvilke værktøjer, processer og praksisser der skal bruges til projektet. Ikke alle bruger SCRUM på samme måde. Tøv ikke med at definere din egen model, og tilføj specielle praksisser, som der har været god erfaring med. Rotér ansvarsområderne i teamet for at give en generel forståelse for processen samt få en robust samlet levering fra teamet. Nye team medlemmer bliver hurtigere produktive ved, at få en kort og formel beskrivelse af processen. Når man har med komplekse virksomheder at gøre, er en projekt ordbog, som definere alle special termer, et værdifuldt værktøj.